zaterdag 4 september 2004

De lezer is vrij

Dag X,
In de eerste plaats: bedankt voor de belangstelling. Het doet plezier te weten dat wat ik schrijf en maak gelezen en gezien wordt, en dat die dingen dan blijkbaar ook nog in staat zijn om gevoelens teweeg te brengen. Bij jou wekken de teksten verwondering op, blijkbaar. Vanwege mijn ‘wantrouwige’ kijk op de ‘wereldse gebeurtenissen’.
(…) [I]k dank de goden dat ik niet een jaar of twee eerder met dit weblogspelletje ben begonnen want dan zou het er allemaal nog veel zwarter hebben uitgezien. Ik kan natuurlijk aan mijn – inderdaad kritische, wantrouwige, pessimistische, negativistische – basishouding niet veel veranderen (en ik heb daar ook geen zin in), maar ik denk toch dat uit wat ik op de weblog plaats blijkt dat ik mijn best doe om hier en daar een wat luchtiger toon aan te slaan. Maar misschien moet ik jouw kritiek ter harte nemen (zeker ook omdat jij niet de eerste bent), en nog meer tegen mijn aard ingaan.
Overigens blijf ik de overtuiging toegedaan dat de kwaliteit van een tekst nooit of te nimmer te danken c.q. te wijten is aan de instelling waarmee hij is geschreven.
[…]
Ik vind het […] hoe dan ook belangrijk dat er geen al te groot verschil ontstaat tussen het persoonlijke aanvoelen en de veruitwendiging daarvan. En wat de teksten betreft: een kritische houding ten aanzien van de gebeurtenissen in de wereld is en blijft belangrijk, op welke beperkte schaal ook – en iedereen is vrij om er kennis van te nemen.
Van harte,