zondag 12 september 2004

Mijn woordenboek (24)

AANMATIGEND
Aanmatigend is wie zich een kwaliteit aanmeet die hij niet heeft. Nu wil een vreemde wetmatigheid dat wij alleen de meest onzekere, onmeetbare, kwaliteiten het interessantst vinden: intelligentie, charme, generositeit… Wie met betrekking tot een van die kwaliteiten aanmatigend is, begeeft zich al helemaal op los zand en riskeert zwaar door de mand te vallen. De leugen van zijn aanmatiging vergt overigens zelfzekerheid, een hoogst onzekere kwaliteit maar om die reden zeer gegeerd – en dus een die bij voorkeur in aanmerking komt voor aanmatiging: we komen in verdubbelingen en sofismen terecht. Dat schept twijfel. De leugenachtige daadkracht van de voorgewende zelfzekerheid en de waarheid van de twijfel komen in de aanmatiging samen. (Volgt u mij nog?)