woensdag 8 september 2004

Derde verjaardag

040908 - 7:45
Ha, we zijn weer bijna zover. De derde verjaardag komt eraan. Nine eleven! We zullen het weer allemaal over ons heen krijgen: de feiten van die dag, de politieke duiding, de randreportages over de heldhaftige brandweer en de treurende nabestaanden en de architectonische invulling van Ground Zero… En we zullen vooral die beelden opnieuw zien: voor de tweehonderdvierendertigste keer inmiddels zullen we zien hoe die vliegtuigen zich in de torens boren, voor de tweehonderdvijfendertigste keer, de tweehonderdzesendertigste keer, de tweehonderdzevenendertigste keer, de tweehonderdachtendertigste keer… Ha, wat zien we er naar uit, naar twaalf september…