maandag 14 juni 2004

R.,

We gaan altijd leuke weken tegemoet: dààr verandert niets aan. En drie paar tieten, ach...
Wat mijn facteur betreft, verwijs ik hier naar de recente bijdrage 'Koffiepauze'. Als je er toch bent, moet je ook maar eens naar het stukje 'Pronostiek'.
Ik deel uw bezorgdheid. Ik bewonder de moed van Leterme om midden in het 'kopstukkendebat' op de VRT te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid van de televisiemakers. Ik ben blij met de uitslag van de groenen.
En afgezien van dat alles is mijn geloof in mijn minder van gezond verstand voorziene medemensen er niet op vooruitgegaan. Ik vraag me in alle ernst af of iedereen wel in gelijke mate het stemrecht verdient. En of we derhalve niet de stemplicht moeten afschaffen.
Hartelijke groet,