vrijdag 11 juni 2004

Anonymous

Een ‘Anynomous’ mailt mij commentaar op twee van de tot hiertoe op deze blog aan ‘de openbaarheid’ prijsgegeven berichten. Het eerste gaat over het stukje ‘Dode bibliotheken’. Bibliotheken, betoogt ‘Anynomous’, duidelijk een boekenliefhebber, zijn gedoemd af te sterven als de boeken erin zijn verworven onder druk van de ‘Zeitgeist’. Boeken gaan maar mee, blijven maar leven, als de eigenaar ze met liefde verwerft en in leven houdt. Ik antwoord Anynomous:
U heeft gelijk, maar ik denk dat je ook niet mag uitsluiten dat de bibliotheekeigenaar zelf verandert, veroudert. Boeken kunnen veel, maar ze kunnen niet mee-evolueren met hun eigenaar en lezer. Het idee van 'dode bibliotheek' is ingegeven door de idee dat een bibliotheek idealiter een levend iets is. Zoals je een boom of een druivelaar moet snoeien, zo moet je ook regelmatig in een bibliotheek wieden. De boekenkoper is overigens niet onfeilbaar. Het getuigt juist van kritische zin en bescheidenheid om de eigen vergissingen te durven erkennen.
Zeven minuten later heeft ‘Anynomous’ commentaar op het stukje ‘Ontroering’, over Boontje die thuis komt na een avondje doorzakken en, tegen de verwachtingen van de lezer in, níet onder zijn voeten krijgt. ‘Anynomous’ vindt mijn ontroering vrouwonvriendelijk en Boon dom en egocentrisch. Ik antwoord:
Of u Boon graag leest of niet, daar heb ik niets aan te zeggen. De ontroering waar ik het over had is meer ingegeven door de literaire verrassing: je verwacht dat hij onder zijn voeten krijgt, en hij krijgt nu net niet onder zijn voeten. Het is superieure ironie. Want wie zegt mij dat hij in werkelijkheid niet juist wél onder zijn voeten heeft gekregen?
Boon was inderdaad niet de meest vrouwvriendelijke mens, maar hij zag wel graag zijn vrouw (dé vrouw). En zij zag - en ziet - hem graag. En dat iemand pinten drinkt... Ach, als hij boeken heeft geschreven die veel mensen vijfentwintig jaar na zijn dood nog weten te appreciëren, zij, wat mij betreft, veel hem vergeven.

Ik wou u deze commentaren en mijn antwoorden erop niet onthouden. Ik ben blij met die commentaren, en nodig iedereen uit er te geven. Het mag voor mijn part anoniem, maar eigenlijk heb ik liever dat het op de website zelf gebeurt, zo hebben de anderen er ook nog iets aan. De mogelijkheid ertoe bestaat, je moet gewoon dubbelklikken op ‘comment’ onderaan elk berichtje.