woensdag 30 juni 2004

Mijn woordenboek (8)

AANGEBOREN
De belangrijkste aangeboren eigenschap is: geboren te zijn. Meestal zegt men van gebreken dat ze aangeboren zijn. Ik laat in het midden of geboren zijn een gebrek is. Het is niet duidelijk in verhouding waarmee in dat geval van een gebrek zou kunnen worden gesproken. Toch niet in verhouding met niet-geboren zijn, met niet-bestaan dus. Dat heeft geen zin, daarover kan niet worden geoordeeld. (Hoewel er filosofen zijn die dat hebben gedaan.) Nu goed. Niet dat ik volmaakt ben, maar ik heb weinig aangeboren gebreken. Als ik er zo over nadenk, eigenlijk heel weinig. Of als ik er heb, bijvoorbeeld in medisch opzicht – want daar is het toch dat de meeste aangeboren gebreken zich manifesteren –, dan moeten zij zich nog openbaren. De meeste gebreken die ik heb zijn niet aangeboren. Ze zijn er bijgekomen, onderweg. Ik heb ze opgeraapt, ze zijn mij opgedrongen. Een gebrek dat wél aangeboren is, is mijn gebrek aan fantasie. Daar lijd ik onder. Onder meer daarom schrijf ik mijn woordenboek.