maandag 27 juli 2020

vorig jaar 212

190727

Wat Ilja Leonard Pfeijffer over toerisme te melden heeft, staat al in het stukje ‘Het is de hoogste tijd’ van Godfried Bomans, opgenomen in de bundel Noten kraken van 1962. Bomans heeft het erover, of dat echt wel moet, die toevloed van toeristen in een zo al veel te vol land. * Het was precies een halfjaar geleden (190127) dat ik A. in Oostende zag. Ze ziet er met haar 82 nog altijd bijzonder goed uit. Ze herinnert zich zeer goed wat ik haar de vorige keer allemaal verteld heb, zegt dat ze er veel over heeft nagedacht. Ben ik van plan er iets mee te doen?, vraagt ze. Ik weet het niet. Het is de laatste tijd niet veel in mijn gedachten geweest – (…). * Ik doe nog een poging om De Toren terug op te nemen, maar ik zie de urgentie niet en staak mijn lectuur op bladzijde 226. * Nou, Dimitri Verhulst heeft voor het schrijven van De pruimenpluk wel heel erg aandachtig Brouwers’ Zondvloed gelezen! Na twintig bladzijden ben ik benieuwd of mijn ergernis over de talrijke scheve zinnen zal worden gecompenseerd door de soms toch wel genietbare wrange humor. Zoals in de passage over het tijdelijk aankleden door de vastgoedmakelaarster van de te verkopen woning met potplanten: ‘Het ging ‘m niet om de potplant an sich, wijsneus, wel om het idéé achter de potplant.’ (18) Ja, daar kan ik wel even mee lachen. * (…) *

Hier eindigt mijn gecensureerd dagboek van vorig jaar en meteen ook deze rubriek.