woensdag 4 december 2019

LVO 79

LVO 78

Maakt het verschil uit, te beseffen dat je er net zo goed niet had kunnen geweest zijn? Wat voegt het toe? Zou de wereld er anders uitzien? Je eigen kinderen zouden er alvast ook niet zijn. De vrouw die de moeder is van die kinderen zou andere kinderen, andere mensen op de wereld hebben gezet. Maar heb je verder iets gedaan wat onmisbaar, onvervangbaar is, wat de wereld een andere wending heeft gegeven?

Misschien is het vooral dat wat de creativiteit voedt: het besef dat het onaanvaardbaar is dat de wereld dezelfde zou zijn geweest indien jij zelf nooit zou hebben bestaan (zoals hij ook niet plots de andere kant op zal draaien wanneer je straks niet meer zult bestaan). Indien je moeder het dwingende advies van die 'aalmoezenier' zou hebben genegeerd en het vaderlijke gezag zou hebben getart door toch met die gescheiden man in zee te gaan, zou hij, alvorens haar spoedig in het weduweschap te storten, misschien de vader van ándere kinderen geworden zijn. Maar jijzelf zou nooit hebben bestaan want voor dat bestaan heb je die ene spermatozoïde van die ene man, jouw vader, nodig – en die man zou jouw moeder in dat andere mogelijke leven nooit ontmoet of – in beide betekenissen van het woord – gekend hebben.

Het is een tegelijk beangstigende en troostende gedachte, en bovendien een die niet enkel op het loutere bestaan van toepassing is. De volksmond lacht het gedachte-experiment weg: ‘Ja, als mijn tante wieletjes had gehad, dan kon ik ermee naar huis rijden.' De nutteloze veronderstelling. ‘Ik antwoord niet op hypothetische vragen,’ leerde ons ooit een premier van dit land. Maar toch. Stel dat ik dat kruispunt een seconde eerder was beginnen over te steken. ‘Er is ook veel schoonheid in een verbrand gezicht,’ schrijft Gerrit Komrij.54 Stel dat die vuurbal mijn kleren in brand had gezet waardoor ik de rest van mijn leven met een verminkt aangezicht had moeten rondlopen in plaats van, zoals het in werkelijkheid was gegaan, een paar centimeter van mij weg te blijven? Stel dat die studievriend, generaal C., mij niet die vacatureadvertentie had opgestuurd, waardoor mijn professionele leven een heel andere wending nam? (Ik kom op dit alles later nog terug.) Het heeft uiteraard geen zin al die parallelle werelden in ogenschouw te nemen, dat weet ik ook wel, maar het heeft misschien wel zin af en toe te beseffen dat die mogelijke werelden er ook zijn en zich zullen blijven voordoen. Dat het leven een loterij is en blijft. Wat als die klonter niet op die plek in mijn hersenen maar op een andere tot stilstand zal komen? (Deze laatste zin schreef ik vóór het ongeluk dat mij in de zomer van 2018, via de complicatie van het zadelembool die er een onrechtstreeks gevolg van was, bijna het leven kostte.)

54 Gerrit Komrij, De buitenkant, 153Lees hier LVO vanaf het begin