vrijdag 13 december 2019

vorig jaar 33


181212

(…) * (…) Ik denk tijdens het rituaal van de begrafenisplechtigheid, en bij sommige zinnen die er worden uitgesproken, over zondigheid en vergeving, over licht en verrijzenis, over liefde en dood: daar en daarmee ben ik niet akkoord, en dat en dat begrijp ik niet, enzovoort. Maar ik denk ook: wat doet het er eigenlijk toe wat ik daarvan denk?, is het niet zeer narcistisch om aan dat eigen gedacht hoe dan ook enig belang te hechten? * (…) *