zondag 8 december 2019

facebookbericht 1233

Ik had dat toch niet hoor, zo'n ziekelijke fantasie. Ik rammelde gewoon elke keer hetzelfde deuntje af. 'Eerwaarde Vader, ik heb een keer gevloekt en ik heb niet willen helpen met de afwas.' Maar de laatste keer dat ik te biechten ging, en ik wist dat het de laatste keer zou zijn, zei ik: 'Eerwaarde Vader, ik heb alle keren dat ik tot nu toe te biechten ben gegaan iedere keer zomaar iets gezegd. Ik meende het nooit.' Tot mijn grote verbazing kreeg ik ook nu weer het standaardtarief van drie onzevaders en drie weesgegroetjes. Dat was wel een beetje teleurstellend. Ik had iets anders verwacht, bijvoorbeeld: 'Goed voor u, mijn zoon, dat ge nu eindelijk hebt ingezien wat voor een cirque dat hier is.'