zaterdag 26 maart 2016

vierenvijftig 16719 maart 2016

zaterdag

JACHTTROFEE
 
© rr
Het is een tijd usance geweest om na het schieten van een olifant of leeuw pronkfoto’s te maken. Geweer met de kolf op de grond als een staf in de hand, een gelaarsde voet op de kop van het kadaver. Triomfantelijk in de lens kijkend. Bewijsmateriaal. Maar dat soort foto’s kan niet meer. Een Amerikaanse tandarts die ergens in Afrika, in een land dat deels van dat soort safari’s leeft, per abuis een iconische leeuw had neergelegd, mocht het ondervinden.

Het is aan dat soort jachttrofeefotografie dat ik moest denken toen ik de foto onder ogen zag van onze premier en onze minister van Binnenlandse Zaken. Daags na de aanhouding van een gevaarlijke terrorist in Brussel poseren ze in strak maatpak voor een overvalwagen met vijf robocops op het dak.

Dit is dom, kortzichtig en ook hoogst onvoorzichtig. Hoe dwaas en zot van glorie moet je zijn om zo’n foto te laten nemen en verspreiden?

Misschien vergis ik mij, maar uit de wat ongemakkelijke houding van beide heren lijk ik te kunnen opmaken dat zij zelf toch ook een beetje twijfels hebben bij de opportuniteit van deze fotosessie.

Waarom is deze foto kortzichtig en onvoorzichtig?

Uiteraard is het een goede zaak dat de voortvluchtige terrorist is opgepakt. De politie- en veiligheidsdiensten hebben puik werk verricht. Een aantal agenten hebben uitzonderlijke moed aan de dag gelegd. Zij zullen hiervoor ongetwijfeld erkenning en een passende beloning krijgen. Terecht.

Maar achter die ene opgepakte crimineel gaan terreurslachtoffers schuil, en familie en nabestaanden van terreurslachtoffers. Ik vraag mij af wat deze mensen van zo’n foto vinden, máánden na de feiten. Maar er zijn ook de buren, de wijkbewoners, een hele gemeenschap die wordt gestigmatiseerd omdat haar leden het ras en – een gematigde variant van – het geloof van Salah Abdeslam delen, of gewoon omdat ze een naam hebben die net als de zijne moslimachtig klinkt. Uit respect voor die mensen betaamt het niet om als beleidsverantwoordelijke, ook hún beleidsverantwoordelijke, zo te staan pronken. Premier Michel moet de premier zijn van álle Belgen, ook de nieuwe.

Bovendien is er weinig reden om te pronken. Het probleem is met de arrestatie van Salah Abdeslam verre van opgelost. Integendeel: deze arrestatie zal het probleem nog doen toenemen. Vraag eens aan de jongeren in Molenbeek, Vorst, Schaarbeek, Verviers, Charleroi enzovoort hoe zij deze foto interpreteren. Bij hen werkt dit als een rode lap op een stier, schat ik. Gisteren, nog tijdens de politieactie in Molenbeek, kwamen ze al op straat om hun ongenoegen te uiten. ‘Jullie hebben in deze wijk niets te zoeken.’ Let wel, ik keur dat niet goed, maar het is daar in sommige delen van Brussel wel de realiteit. Over dit ongenoegen hebben wij overigens in de berichtgeving niet veel gehoord.

Je moet voorzichtig zijn met pronkfoto’s. Je moet altijd de context voor ogen zien. Stel je nu eens voor, puur hypothetisch laat ons hopen, dat er morgen of overmorgen een zware aanslag is in Brussel, mét doden. God of Allah verhoede het ons, maar het is mogelijk. Wat ga je dan met deze foto doen?

En dan is er nog de verrotting van een bepaald politiekorps in ons land. De gebeurtenissen in Brussel leiden de aandacht daarvan af. Maar het betaamt niet dat de burgemeester, verantwoordelijk voor dat bepaalde politiekorps, meteen na de arrestatie aan partijpolitiek geïnspireerde recuperatie doet – ‘Jambon maakt werk van zijn voornemen om Molenbeek op te ruimen’ – en daarmee in wezen niets anders doet dan wat Michel en Jambon met deze foto beogen: kortetermijnrendement opstrijken. Kortzichtig en onvoorzichtig. Weinig staatsman-like.

Neen, deze pronkfoto van twee regeringsprominenten en hun robocobelitetroepen is een scherm dat wordt opgetrokken. Wat willen zij dat wij zien als we naar deze foto kijken? Zij lijken te willen dat wij geloven in de ongelooflijke prestatie die zij hebben geleverd: een kwalijk sujet bij de lurven vatten en daardoor een slag winnen in de oorlog tegen terreur. Maar dat is schijn. Wat deze heren werkelijk willen, is dat wij, door dat scherm, niet zien dat deze prestatie ons geen stap dichter brengt bij de oplossing. Het tentaculaire terreurnetwerk is hoogstens een schakel kwijt, maar het blijft zich evengoed verspreiden.

En dat alles op de dag dat Europa een weinig eerbaar pact met Turkije sluit, in een wanhopige poging om de toevloed van de échte slachtoffers van IS te stoppen. Ook dat moet natuurlijk gemaskeerd worden.

Naschrift
Door enkele Facebookcommentaren begon ik opeens de twijfelen aan de authenticiteit van de foto: ‘Dat kan toch niet, dat die twee daar zo gaan poseren. Dat is gephotoshopt, kijk maar goed, als je het uitvergroot kun je het zien.’ Maar ik meende de foto een eerste keer te hebben gezien in verband met een tweet van een van de excellenties en wanneer ik de screenshot in het volgende artikel zie, moet ik wel degelijk besluiten dat de foto authentiek is: https://icomaly.wordpress.com/2016/03/22/aanslagen-in-brussel/