zondag 27 maart 2016

facebookbericht 904


Wat zij hier schrijft is toch niet zo eigenzinnig? Mevrouw Doornaert heeft het over de fundamentalistische islam waar ‘wij’ moeten tegen zijn. Dat lijkt mij toch evident? Zij maakt – impliciet – een onderscheid tussen een fundamentalistische en een gematigde islam. Prima. Mijn enige bezwaar tegen deze tekst is dat ik dat ‘wij’ waar zij het over heeft niet zo monolitisch zou definiëren. ‘Wij’ zijn niet allemaal zulke onvoorwaardelijke adepten van de ‘vooruitgang’ (‘al of niet met hoofdletter’) als mevrouw Mia Doornaert hier lijkt te suggereren. In naam van dat westerse seculiere vooruitgangsdenken is veel aangericht waaruit veel van de huidige miserie is voortgekomen. En er zal er, met het opdrogen van de grondstoffen, de klimaatcrisis en de grote ongelijkheid tussen Noord en Zuid en binnen de westerse en intussen gemengd geworden samenlevingen zelf nog veel uit voortkomen.