maandag 28 maart 2016

facebookbericht 907


Ik mag het hopen dat ze met de beste bedoelingen kwamen. Al krijg ik van de gedachte 'hooligans tegen terreur' op zich al een hersenkramp.

Ergens zag ik de uitdrukking 'georganiseerde regimecrisis' passeren. Ik denk dat dat dichter bij de waarheid zit dan het verweer van in het zwart geklede mannen die, als kleine kinderen, zeggen dat de anderen begonnen zijn.

Een onderscheid tussen soorten rouw? Ingetogenheid versus woede? Dat zal dan wel zijn. De mensen op het Beursplein proberen met hun ingetogen manier van rouwen eenheid te creëren. De 'hooligans' daarentegen zijn uit op confrontatie, op polarisering. Zij krijgen daarbij de steun van de partijen die de destabilisering van België beogen. Die (extreem)rechtse partijen distantiëren zich niet van het gewelddadige optreden van de 'hooligans' en zijn wat blij dat beelden van deze rellen de wereld rond gaan. Meer nog, via N-VA-minister Jambon werd dit optreden gefaciliteerd: de 'hooligans' kregen een vrijgeleide terwijl eerder een 'Mars tegen de angst' verboden werd. Op die manier worden die 'hooligans' ingezet als stoottroepen van een oprukkende politieke macht. Dat doet mij aan onzalige bladzijden uit de recente geschiedenis van Joegoslavië denken.