dinsdag 8 maart 2016

facebookbericht 897


Mooie en respectvolle hommage van Proust-vertaler Rokus Hofstede. De verdienste van Thérèse Cornips is groot, al was het maar omdat zij de Recherche binnen het bereik van Frans-onkundige Nederlandstaligen heeft gebracht. Ik heb echter wel altijd moeite gehad met haar grammaticale koppigheid. Zo is volgens mij haar weigering om af te wijken van de zinslengte in het origineel zinloos: het Nederlands beschikt over veel minder mogelijkheden dan het Frans om aan de lezer duidelijk voor te houden hoe hij die complexe zinnen moet behapstukken. Dat uitgangspunt maakt Cornips' vertaling nodeloos stroef en bij momenten zelfs ronduit onleesbaar. Ik heb er vaak het Frans moeten bijhalen. Maar toch: 'chapeau'.

Ik wens de nieuwe vertalers Hofstede en Haan, wier werk ik binnenkort eens de gepaste aandacht wil geven, veel succes en volharding bij het creëren van een modernere versie. Hopelijk blijft het Nederlands het eerstvolgende decennium stabiel genoeg om hun werk niet alweer verouderd te maken nog voor het voltooid is!