dinsdag 15 maart 2016

vierenvijftig 156

8 maart 2016

dinsdag

GRONDWET

© rr
Het Vlaamse volk, vereniging van Hardwerkende Modale Vlamingen (HMV) waarvan er tegenwoordig 15 procent ondanks al dat harde werken niet meer boven de armoedegrens uitkomen, haalt opgelucht adem: zijn minister-president pleit voor het opstellen van een Vlaamse grondwet! Geen wet over Vlaamse grond, in de zin van ‘Trek mij uit die Vlaamse klei’ of ‘Moet er nog zand zijn?’, neen, een basistekst waarin voor eens en voor altijd de normen, waarden, rechten en plichten van de HMV worden gestipuleerd. Met preambule en al. Pream-watte? Preambule!

De Vlaamse Grondwet wordt een bul met een preambule.

Als het maar geen luchtbel wordt.

Men zou dit nieuws als een deining in een glas water kunnen bestempelen, ware het niet dat het moet gekaderd worden in een ruimere strategie van totalisering en uitsluiting van al wie het er niet mee eens is. De Vlaams-nationalisten ruiken hun kans om eindelijk, na twee generaties, definitief komaf te maken met het schrijnende onrecht dat hun tijdens de naoorlogse repressie werd aangedaan. Zij gaan die kans niet laten liggen, zij beseffen dat het momentum nabij is.

Maar. Zelfs de HMV wordt die holle retoriek een beetje moe en begint in te zien dat er wel wat prangender problemen op ons afkomen dan het op 11 juli staan zwaaien met de leeuwenvlag en hoe die leeuwenvlag er dan precies moet uitzien, welke kleuren wel en welke niet zijn toegestaan, en hoeveel centimeter bij hoeveel centimeter hij moet meten, en of hij nu richting stok moet klauwen of juist niet, enzovoort enzovoort. Op het eind van de maand heeft de HMW niet zoveel goesting meer om met vlaggen te staan zwaaien. De elfde van de maand, ja, dat zou misschien nog net kunnen. En in juli is er nog het vakantiegeld – voorlopig nog.

Een ruimere strategie van totalisering en uitsluiting. Waarom komt Bourgeois uitgerekend nu met zijn ideetje aandraven? ‘t Is een opstapje naar de grote afscheuring, natuurlijk. De geesten doen rijpen, af en toe een dosis toedienen, subliminaal. Tot ook de minder met het Vlaamse separatisme sympathiserende HMV voldoende bewerkt is om de overstap te maken en wakker te worden in de Heilstaat. Die evengoed grotendeels plat is en nauwelijks boven de zeespiegel gelegen. Ja, tegen dan er zelfs voor een groot deel onder.

Maar er is meer. In de federale regering blunderen de Vlaams-nationalistische excellenties à volonté, om het op zijn Frans te zeggen. Minister van Financiën Van Overtveldt heeft nog maar net vastgesteld dat er een gat van 2 miljard, pardon, 3,2 miljard in de begroting zit. En ‘t zijn geen francken, nietwaar! Nu nog daar gelaten dat de minister prompt de schuld (de morele schuld) op zijn administratie afschoof, wat toch niet zo edelmoedig was, moeten we toch niet van gisteren zijn om de veronderstelling te wagen dat deze misrekening zo flagrant is dat het bijna niet anders kan of hier is iets anders aan de hand. Zou het niet kunnen dat hier een bewuste verrottingsstrategie wordt uitgevoerd? Want wat moet aangetoond worden, is dat België niet werkt – welnu, de N-VA zit in een positie waarin zij dit kan forceren. Het mag echter wel niet té opzichtig gebeuren, natuurlijk. De schade blijft beperkt tot één figuur – die Van Overtveldt komt niet meer terug – maar mag niet afstralen op de hele partij. Daarom komt Boer Zwa uitgerekend de dag na het heuglijke gat in de begroting – ik kan mij niet herinneren dat er ooit zo’n groot gat is geweest, het is: de billen bloot met de broek nog aan – met zijn Vlaamse klei-voorstel.

Moet er – inderdaad – nog zand zijn?

Jazeker, er zal nog veel zand nodig zijn om de dijken op te hogen.

Je moet het maar doen, ja, je moet echt met je kop in een bule leven, om uitgerekend nu, vandaag, in dit onzalige tijdsgewricht, met een volkomen overbodig voorstel op de proppen te komen.

Wij hebben geen grondwet nodig, mijnheer Bourgeois. Niet zonder en zeker ook niet mét preambule. (Hoor, hoe zelfingenomen hij dat woord uitspreekt. Zoals hij tegenwoordig ook de W aan het begin van woorden als V uitspreekt – de V van Vlaanderen uiteraard, maar ook van de V-campagne waarmee hij een jaar geleden al voorspelde hoe groot dat gat in de federale begroting zou zijn. Hij zegt Vereld in plaats van Wereld, en Vallonië, Vestkust, enzovoort.)

Het klei- en zandvoorstel van de minister-president werd niet bepaald op stormachtig applaus onthaald. Niet door de oppositie (behalve het Blok, daar waren ze natuurlijk zeer verguld, op die rode tong en klauwen na), maar ook niet binnen de meerderheid. De Open Vld-jongeren reageerden het vinnigst. Dat iedereen zijn idolen aanbidt als hij dat niet laten kan, de Vlaamse of de Belgische of het verschrikkelijke spaghettimonster, allemaal goed – maar verplicht ons niet om allemaal op dezelfde dag met die leeuwenvlag te staan zwaaien.

Ik vond dat goed geformuleerd. Mocht die Vlaamse grondwet er komen, het vrij staan zwaaien met gelijk wat en gelijk wanneer zou als een van de basisrechten daarin moeten opgenomen worden.

Behalve met hakenkruisen uiteraard.

Maar daar zeg ik wat. Symboolblindheid is een onaangename kwaal. Op de dag van Bourgeois’ ingeving, daar onder zijn stolp, bedacht ik: ‘Hoed u voor politieke leiders die dromen van symbolen.’ En kijk, Bourgeois’ voorstel was nog niet goed en wel vergeten (op die subliminale werking na, natuurlijk), of er was een symbolenincident. Het satirische programma De Ideale Wereld had het gewaagd om in een grappig bedoeld filmpje dat duidelijk moest maken wat het verschil was tussen links en rechts denken een fragment van het Vlaamse volkslied te gebruiken, in combinatie met enkele grafische elementen die naar het naziregime verwezen. Inderdaad niet zo slim, maar anderzijds was het zo weinig nadrukkelijk (subliminaal als het ware) dat je al heel erg op vinkenslag moest liggen om het op te merken. De verontwaardigde Vlaams-nationalisten, ongetwijfeld ook duchtige leesbrievenschrijvers en vlaggenzwaaiers bij arrivés van wielerwedstrijden, schreeuwden moord en brand en zie, nog geen dag later was het gewraakte fragment al van de VRT-website verwijderd.

Je suis DIW!

Ja, dat zijn inderdaad belangrijke kwesties! 11 juli, leeuwenvlag, volkslied! Ze zullen hem niet temmen!

Maar waar gaat het eigenlijk over, met die grondwet? We hebben toch al een grondwet? De Belgische met name. Dat was van bij het begin een van de meest vooruitstrevende, vele andere landen namen dat document als voorbeeld. En de Vlaamse identiteit staat haarfijn omschreven in artikel 1. Wat kan daaraan worden toegevoegd? Wat Vlamingen van Valen onderscheidt? Dat wordt een heikele kwestie. Vat de normen en vaarden van de Vlaming zijn? Hmmm. Kan het verder gaan dan een officiële boekstaving van heraldiek en geritualiseerde borstklopperij?

Misschien zullen we het in de preambule kunnen lezen.

Ach. Het stemt me allemaal een beetje meewarig. Alsof we niets dringenders aan onze fiets hebben hangen. Zo dringend dat het eigenlijk niet gepermitteerd is om ook maar vijf minuten met die o zo nodig gevaande Vlaamse grondvet bezig te zijn. De armoede, de ongelijkheid, de vluchtelingen, het klimaat, de vegdeemsterende vesterse vereld.

Stel, er is een pipo in een provincie van Burkina Fasso die met aplomb komt beweren dat hij een nieuwe grondwet nodig heeft, we zouden toch ook de schouders ophalen? Ik vraag me dan af wat ze nu in Burkina Fasso van onze minister-president zouden denken.

Neen, dan Chomsky. Ik lees een artikel waarin hij stelt dat de mensheid aan de rand van de ondergang staat. En neen, dat is dan geen kwestie van transfers of de schuld van de sossen of het niet respecteren van de taalwetgeving door de burgemeester van Linkebeek. Het gaat over dé mensheid, waarvan de Vlamingen weliswaar deel uitmaken, maar dan toch niet voor meer dan 0,1 procent (6 miljoen op 6 miljard, dat rekent nog redelijk gemakkelijk).

Mijnheer Bourgeois, houd u bezig met verkelijk belangrijke zaken. ¶