maandag 24 december 2012

schrikkel 342

Je kunt De Toverberg niet lezen zonder op tijd en stond rustsessies in te lassen. Deze ligkuren worden bij voorkeur genoten in een zetel waarin de horizontale positie comfortabel kan worden ingenomen en waarbij je je op de door Thomas Mann voorgeschreven manier induffelt.