zaterdag 22 december 2012

reactie

Erwin Vanmol : Als het woord Calimero valt stop ik met lezen Pascal, het verbergt enkel een armoede aan argumenten.

Pascal Cornet : er staat niet Calimero, er staat CaliNero

Erwin Vanmol : ik heb dat willen negeren, vergezochte woordspelingen zijn nog erger. Ik weet niet wie met deze onzalige vergelijking begonnen is, maar voor alle duidelijkheid Calimero is een Italiaans verongelijkt kuiken die al het onheil dat hij over zichzelf afroept op een ander steekt. Dat is Calimero. U begrijpt dat ik vergelijking geen warm hart toedraag.

Pascal Cornet : Jammer, mijnheer Vanmol, dat u de woordspeling, waarin ik verongelijktheid en keizerlijke allure probeerde samen te brengen, niet waardeert. Dat is natuurlijk uw volste recht, maar het verhindert u blijkbaar zich van de 'armoede aan argumenten' in de rest van mijn tekst te vergewissen. Ik hoop voor u dat u uw - ook door mij gewaardeerde - activiteit als kunstenaar zult kunnen blijven uitoefenen in de toekomstige Vlaamse staat, die u blijkbaar genegen bent.

Erwin Vanmol : oei! Pascal! Nu verander ik van gedacht!