zaterdag 22 december 2012

reactie

BDW is niet dom, dat bewijst deze tekst waar zeker goed is over nagedacht. Tot verbazing van mezelf, en van anderen misschien, kan ik het zelfs op vele punten eens met hem zijn. Kunst is inderdaad niet waardenvrij, maar reflecteert de waarden van de samenleving waarin ze ontstaan is, ook al gaat ze schijnbaar tegen deze waarden in. Enkel kunstenaars die van een rijk mecenaat genieten, (sponsoring heet dat tegenwoordig) kunnen het zich permitteren te schoppen tegen de schenen van de openbare moraal. Zij kunnen het zich echter niet permitteren te schoppen tegen de schenen van hun sponsors, want dan zagen ze de tak door waarop ze zelf zitten. De laatste halve eeuw is de wereld van de kunst terecht gekomen in een commerciële spiraal die de prijzen die voor een kunstwerk betaald worden de pan heeft doen uitswingen, net als de luchthandel op de beurs, of de handel in "Junk bonds" op de fianciële markten. Het stond vast dat er vroeg of laat een "crash" moest komen, omdat velen afhaken bij deze ongeloofwaardige "waardering" van de kunst. Ik vind dus ook dat we toe zijn aan een andere visie op kunst. Vooral een visie die meer los staat van de financiële waarde die aan de kunst wordt toegekend, en een visie die komaf maakt met het sacrale statuut van de kunstenaar als hogepriester van de consumptiecultuur. Tot daar mijn kritiek op de kunstwereld, waar BDW het misschien ook eens kan zijn. Maar ik ga wel afwachten wat hij in concreto van plan is te ondernemen om een andere visie op de kunst te promoten, en in hoeverre hij de kunst echt onafhankelijkheid zal gunnen, ook als deze onafhankelijkheid ertoe leidt dat ze kritiek uit op zijn eigen standpunten. Mijn mening ? Dat is dat de soep niet zo heel zal gegeten worden dan ze is opgediend, en dat er in de praktijk weinig zal veranderen. BDW mag dan in de ogen van zijn volgelingen de langverwachte messias zijn, zijn eerste mirakel moet nog altijd van de grond komen.

Herwig