woensdag 5 december 2012

schrikkel 323a


T. had mij gevraagd haar op te halen en zo stond ik daar, maar T.’s trein had een halfuur vertraging en zo stond ik daar een halfuur. Op de kiss&ride-parking van het station, tegen de tijdelijke barakken van de ijssculpturententoonstelling aankijkend. Een paar kerstbomen lijken er tegenaan gekwakt, en in die kerstbomen heeft een slordige hand blauwe ledlichtjesslierten uitgestrooid. Af en toe haast een passant zich naar een bestemming. Ik heb alle tijd om het tafereel te bekijken en luister ondertussen naar The Lyre of Orpheus van Nick Cave. Dit is geen tijdverlies, verre van. Ik neem alles in me op, laat me wegzakken in de muziek, hef de treurnis van wat ik zie op tot een meditatief concentratiepunt en verlies uiteindelijk zelfs de tijd, en T., uit het oog. Tot ze op de ruit tikt en me terug naar de werkelijkheid haalt.