donderdag 15 november 2018

wolken 3082-3104


wolkenfragmenten uit Fernando Aramburu, Vaderland

3082
Boven de daken zag je een brede strook zee, de vuurtoren op het eiland Santa Clara en de ijle wolken in de verte. De weermevrouw had zon voorspeld. En zij, ai, wat word ik toch oud, keek opnieuw naar de straat, waar de taxi al uit het zicht was verdwenen.
Daarna zocht ze voorbij de daken, voorbij het eiland en de blauwe streep van de horizon en voorbij de wolken in de verte en nog verder, in het voorgoed verloren verleden, naar beelden van het huwelijk van haar dochter. (5)

3083
Dat fluisterde ze, terwijl ze keek naar de lucht boven de stad, waar in de verte een eenzame wolk te zien was. (59)

3084
Bittori staarde peinzend naar iets voorbij de stad, de heuvels en de paar eenzame wolken in de verte, naar beelden die ze nooit eerder had gezien, die ze nu voor het eerst zag (…) (70)

3085
En ten slotte zette hij de koffers op de grond, kuste haastig zijn dochter, zei goede vlucht, tegen hen of tegen de wolken, dat was niet helemaal duidelijk, want hij keek naar de hemelen als een heilige op een prentje, en reed meteen weer weg. (73)

3086
Een gewone dag, met de toppen van de heuvels rond het dorp in de wolken. (197)

3087
Grijze lucht, natte straat, weinig verkeer en één enorme wolk die de hemel volledig bedekte en zo laag hing dat hij af en toe bleef haken achter de bliksemafleider van de kerk. (206)

3088
Blauwe hemel, maar een paar wolkjes, goede temperatuur. (218)

3089
Daar, in de richting van de bergen, waren wolken te zien (…) (232)

3090
Zondag en wolken. (259)

3091
De ochtend waarop ze haar laatste cijfer zag, bij de ingang van de faculteit, ging ze buiten op de trap zitten en koos een van de wolken uit – welke? die daar, verderop – en fluisterde: ‘Aita, zoals je ziet, heb ik gedaan wat je me vroeg. Nu ben ik vrij om zelf over mijn toekomst te beslissen.’ (290)

3092
Het weer? Bewolkt, maar droog en met een paar stukjes heldere hemel waar al snel de eerste sterren verschenen. (347)

3093
En in de verte, boven de daken en de kruinen van de bomen, ontstond er een stralende opening tussen de zwarte wolken. (356)

3094
Ze deed de gordijnen open en keek door het raam van haar kamer naar buiten: wolken, maar geen regen, lage huizen, een vuilniswagen, twee mannen met reflecterende hesjes die in een greppel aan het werk waren. (360)

3095
De dageraad van 12 oktober. De onbewolkte hemel en de aangename temperatuur nodigden uit tot het maken van een wandeling door Frankfurt. (361)

3096
Hij aanschouwde het enige wat er te zien was: wolken. (364)

3097
Eerst keek hij nog een keer naar de wolken, zonder enige hoop dat het zou ophouden met regenen. (377)

3098
Alsof de wolken op hem hadden gewacht en nu allemaal tegelijk hun inhoud over hem uitstortten. (377)

3099
Uit voorzorg en op aandringen van Joxe Mari, die zelf agenten in burger zag in de wolken. (445)

3100
En de wolkeloze hemel met de eerste sterren was de voorbode van de naderende vorst. (501)

3101
In de verte, boven zee, hoopten zich dreigende regenwolken opeen, maar boven Polloe scheen nog altijd de zon. (511)

3102
Zware bewolking, van het ene uiteinde van de horizon tot het andere. (559)

3103
Boven de stad en nog verder, boven de heuvels en boven de zee in de verte, hingen dichte wolken. (562)

3104
Een bewolkte middag. (563)