donderdag 8 november 2018

het overzicht 058
De eerste foto, van de kapel van Ronchamp, toonde ik in een vorige aflevering van dit overzicht. Ik had het toen over het fotograferen van monumenten. De tweede foto toont een gedeelte van een brug – niets belangrijks, maar wel iets monumentaals. Monumentaal in een ándere betekenis: hoe iets, mits op de juiste manier gepresenteerd, in een beeld alle aandacht naar zich toe trekt. Iets heel kleins kan ook monumentaal in beeld worden gebracht.

Beide foto’s zijn duidelijk verwant aan elkaar, maar verschillen toch erg. Ze zijn verwant vanwege de inhoudelijke gelijkenissen, en de plaats waar de inhoudelijke elementen zich in het beeld bevinden: kapel en brugpijler vormen de linkerrand van het beeld, er is een schaduwpartij, we zien ook bladerloze bomen, gras en een grotendeels onbewolkte lucht. Groot verschil: de aan- en afwezigheid van mensen, en de horizonlijn: recht naast de kapel, scheef in de brugfoto. Maar nog groter is het verschil in de intentie waarmee de foto’s werden gemaakt. Voor de kapelfoto deed de fotograaf zijn best om alles zo evenwichtig mogelijk in beeld te brengen. De reden waarom hij aan de kapel een ondergeschikte rol toebedeelde, is dat hij de valstrik van het nietszeggende, louter documentaire, eigen aan het fotograferen van monumenten, wilde vermijden. De brugfoto is in grote mate het resultaat van toeval: de fotograaf, die aan het fietsen was, maakte hem impulsief met een handcameraatje. Het resultaat lag hier niet al op voorhand vast, maar bleek pas achteraf. De brugpijler vervult een andere rol dan de kapel: samen met de onderkant van de brug, de lijnen op het wegdek en de witte verlichtingspaal ter rechterzijde vormt hij, naast het eigenlijke kader van de foto, een tweede, schuin kader.

Verwante inhoudelijke elementen, verschillende intenties. Totaal verschillende foto’s, die toch naast elkaar, gecombineerd, iets genereren wat ze elk op zich niet in zich hebben.  

Ronchamp – 070405 
Lissewege – 070325