zondag 4 november 2018

Montaigne 14


I.13. Het ceremonieel bij ontmoetingen tussen koningen

Wie aangekondigd bezoek verwacht, is onbeleefd als hij op het afgesproken moment niet thuis is. Zelfs de gast tegemoet gaan, is onbeleefd want de kans bestaat altijd dat men elkaar misloopt. Zo is het ook usance dat bij ontmoetingen de mindere in rang eerst op de afgesproken plaats is en daar de hogergeplaatste opwacht. Die regel wordt niet altijd nagevolgd. Soms is het beleefder dat de aanzienlijkste de kans krijgt om eerst enige tijd op de afgesproken plaats uit te rusten alvorens de mindere in rang zijn opwachting maakt. Dit soort regels verschilt per streek en per volk. M pleit voor rekbaarheid in de toepassing van de regels. Overdreven beleefdheid kan in formalisme en dus onbeleefdheid ontaarden. Maar de omgangsregels zijn wel nuttig bij het leggen van eerste contacten.