maandag 12 november 2018

het overzicht 061Twee huizen met een prominent rood dak. En, bizar toeval: twee gelijkaardige auto’s. Maar daar houdt het verband op. Het zijn twee totaal verschillende foto’s met twee verschillende contexten. Het zijn die contexten die de foto maken, niet de rode daken. Of anders: het gaat niet om het schijnbaar centrale gegeven in de foto, het huis waarrond de foto is opgebouwd, maar wel om datgene wat daarrond te beleven valt. Vaak is niet het schijnbare onderwerp het onderwerp van een foto. De fotograaf ziet vaak méér dan dat en wil dat ook tonen.

Op de foto van het hoekhuis met de ervoor geparkeerde auto was het mij te doen om de gesloten raamvlakken en om het lijnenspel van de bedradingen en de schaduwen daarvan die op de muren vallen. Het huis heeft een hoog huis clos-gehalte. De auto zegt: ‘We zijn thuis’, maar bepaald uitnodigend ziet het huis er niet uit. Veeleer kun je de indruk krijgen van gevangenschap of ongastvrijheid.

Ook op de foto van Restaurant Uilenspiegel langs de Koninklijke Baan in Wenduine trekt het gebouw de eerste aandacht naar zich toe. Pas daarna blijkt het over iets anders te gaan. Een auto snelt voorbij, en achter het restaurant ligt een hele camping met vaste stacaravans – een beeld dat ons, of ik ga voor mezelf spreken, mij doet denken aan een vluchtelingenkamp. Daarachter onttrekt de nevel de horizon aan het zicht. Het beeld is verticaal opgebouwd, het restaurant brengt een scherp onderscheid aan tussen voor- en achtergrond.

En nu nog even zonder te spieken: hebt u een mens gezien op deze foto’s?

Vlaamse Ardennen – 071020
Wenduine – 071118