dinsdag 20 november 2018

het overzicht 065


Aangenomen dat u deze foto – die verre van perfect is – ook interessant vindt, of minstens intrigerend, kunnen we ons samen afvragen hoe hij werkt. We zien vier figuren (drie mensen en een leeuw) en een attribuut: de kanonskogel. Of neen, eigenlijk zijn er twee attributen want er is niet alleen de kanonskogel, er zijn ook de zuilen waartussen de Arm der Wet zich half verdekt heeft opgesteld om het koppel in de gaten te houden, en die op zichzelf ook wel een betekenis hebben doordat zij als pars pro toto naar een gebouw verwijzen waarin kennelijk de Macht huist. De leeuw vertegenwoordigt, net als de agent, die Macht. Tussen agent en leeuw zien we een jong koppel. Het lijkt geïntimideerd. De jongeman legt beschermend zijn rechterarm over de schouder van het meisje terwijl hij de agent in de gaten houdt. Met zijn linkerarm imiteert hij de pose van de leeuw. Het is die imitatie die de foto interessant maakt. Ze doet een vreemde omkering van machtsverhoudingen ontstaan, alsof de jongeman de leeuw in toom houdt, maar het is wel duidelijk dat agent en leeuw de touwtjes in handen hebben en dat het koppel zich daarnaar te schikken heeft.

Madrid – 071229