woensdag 28 november 2018

afscheid van mijn digitaal bestaan 93


voor deze rubriek selecteer ik de beste stukken die op deze blog zijn verschenen

27 april 2006

ACROSTICHON

Acrostichons worden, bij mijn weten, niet vaak meer toegepast. Coderen kun je beter op een andere manier. Ronduit doorzichtig, althans voor de geoefende en een beetje erudiete lezer, moet je de methode noemen waarbij alle eerste letters van elke zin in een tekst samengenomen het te achterhalen woord vormen. Of beter gezegd van elke regel in een gedicht want daarop is een acrostichon toch vooral van toepassing. Straks begint u misschien te vermoeden dat ik hier iets wil illustreren. Terecht, natuurlijk. Ik vond er namelijk niets beters op om dit begrip met zijn eigen toepassing aan u voor te leggen. C’s vormen daarbij, zo merk ik nu, een hinderpaal. Hopelijk vindt u het niet erg dat ik me met een jantje-van-leiden van die C af maak. Ongeveer iedereen heeft het nu wel door, denk ik. Neen, veel méér dan een spielerei stelt dit stukje niet voor: het acrostichon van dit acrostichonachtige stukje (het is namelijk geen gedicht of iemand zou zo vrij van poëticale opvatting moeten zijn het zo te noemen) is acrostichon want behalve het procedé wordt ook het resultaat ervan zo genoemd.