dinsdag 2 december 2014

facebookbericht 671Het is treurig dat een oprechte bezorgdheid om de toekomst van de planeet wordt afgeserveerd met - niet eens bewezen - bedenkingen bij de levenswandel van de individuen die deze bezorgdheid ventileren en in goede banen proberen te leiden. En wat het zogenaamde negeren van de scheiding der machten betreft: de rechtsgang van de 'klimaatstrijders' lijkt me nu net een signaal dat dat democratisch principe niet meer garandeert dat de noodzakelijke actie wordt gevoerd, dat we met andere woorden niet eens in een democratie leven. 

*

Eigenlijk zégt Joke Schauvliege wat iedereen intussen weet: dat de politiek machteloos en dus overbodig is. Of toch min of meer. Inderdaad een dramatische uitschuiver. Zij is per slot van rekening toch minister.