woensdag 3 december 2014

facebookbericht 673
Ik denk niet dat de door de N-VA gecontroleerde Vlaamse pers dit bericht (La Libre Belgique van 3 december) zal overnemen. Misschien dat Yves Desmet eventjes zal mogen grommen in zijn marge. Maar meer dan dat zal het wel niet zijn. Er treedt natuurlijk ook een zekere gewenning op. Minister van Binnenlandse Zaken in een club die buitenlandse fascisten uitnodigt, ach, wie maalt daar nog om? Trouwens, het 'binnenland' waarvan hij de zaken moet beheren, dat erkent ie toch niet eens? toch? Hij zal dus wel zijn redenen hebben.