maandag 22 december 2014

reactie"En de fiscus hier een kruimel toewerpen". De Colruyt groep betaalde vorig jaar op een winst van 497 miljoen euro 147,3 miljoen euro belastingen (29,6 %). Maar eigenlijk hoestte het bedrijf 869,28 miljoen aan sociale, fiscale en productgebonden belastingen op, bovenop 302 miljoen euro aan BTW. Al dient die BTW buiten beschouwing gelaten te worden, want dat is een broekzak-vestzak operatie. Maar in tegenstelling tot wat sommigen denken/vinden zijn de sociale bijdragen die bedrijven betalen op het loon van hun medewerkers wel degelijk belastingen. Door de inefficiëntie van de overheid in het algemeen en die van de sociale zekerheid zelf (in combinatie met de een grote ineffectiviteit van deze laatste - zie de hoge graad van armoede, die al 25 jaar niet daalt), zijn die hoge sociale bijdragen voor de werkgevers mede oorzaak van de hoge bruto loonkost in dit land.
M.E.

*

En waarom moeten ze dan per se naar Luxemburg, Marc Ernst? Ik las het artikel in De Tijd en al ben ik dan absoluut geen financieel expert, in die onverdachte bron (denk ik toch) zag ik toch ook enkele vraagtekens prijken.

*

Ik heb daar ook kritische bedenkingen bij. Te meer daar ze stellen dat het eigenlijk maar een marginale impact heeft. Reageerde enkel op je bewering dat ze de fiscus hier slechts een kruimel toewerpen. Wat pertinent onjuist is. Waarom ze het toch doen ? In elk geval om volgende redenen: 1) de mogelijkheid bestaat (en is in het verleden mede gecreëerd en jarenlang in stand gehouden door de (selectief) verontwaardigden van vandaag - ik doel op de SP.a); waarom zouden ze dan niet; 2) omdat belastingsoptimalisatie een onderdeel is, zelfs een verplicht stuk, om vorm te kunnen geven aan hun algemene bedrijfsstrategie (naast operationele effectiviteit): de laatste prijs, waar vooral de klanten van profiteren dacht ik. Tot slot: de familie Colruyt investeert ook aanzienlijk in milieuvriendelijke energie. Hoe meer winst ze maken met de winkels, hoe meer ze kunnen investeren in die milieuvriendelijke energie. En dan heb ik het nog niet over het feit dat er onder de ruim 100 telgen van de familie die genieten van de dividenden van de groep/holding er een aantal zijn met Groen en zelfs PVDA-sympathieën. Heb ik uit goede bron (al dateren die PVDA-sympathieën wel uit de jaren tachtig). Wie weet geven ze geen geld aan die partijen ;-)
M.E.

*

Dank je voor je waardevolle aanvulling. En dat meen ik. Toch drie kleine bedenkingen - en je mag dit zeker niet persoonlijk nemen, het zijn gewoon subjectieve toevoegingen. 1/ Ik heb mij altijd verzet tegen de overweging dat je, ook al weet je dat het ethisch verwerpelijk is, iets doet 'omdat het is toegestaan'. Er is een verschil tussen moraliteit en legaliteit. 2/ Ik heb een gloeiende hekel aan eufemiserend taalgebruik. Het woord 'belastingsoptimalisatie' is daar het zoveelste voorbeeld van. In die eufemisering zit de immoraliteit ingebakken. 3/ Als alle warenhuisketens aan 'belastingsoptimalisatie' doen, wat wel het geval zal zijn (ik maak mij daarover geen illusies), dan geniet Colruyt opnieuw mijn voorkeur. De wetenschap dat ze behoorlijk 'groen' zijn, draagt daar zeker toe bij.