zondag 14 december 2014

facebookbericht 679Dit is natuurlijk een ongelooflijk staaltje tendentieuze journalistiek ofte 'framing', als ik goed mee ben met de terminologie van deze tijd, die niet de mijne is. 'Vier op de tien Vlamingen tegen monarchie', bloklettert de titel. Maar de inhoud van de bijdrage, die overigens bijzonder weinig om het lijf heeft, is dat een méérderheid van de Vlamingen nog altijd voor de monarchie is. Samen met het Franstalige landsgedeelte, waarover geen woord, betekent dit dat een nog veel grotere meerderheid der Belgen voor de monarchie is, want in Wallonië zijn ze koningsgezinder dan in Vlaanderen. Dacht ik toch. Enfin, dit is gewoon manipulatie. Schandelijke berichtgeving. En voor alle duidelijkheid, hiermee heb ik niets gezegd over mijn persoonlijke mening. Enkel over journalistiek zoals die heden ten dage over onbelangrijke, en wellicht ook, zo leid ik hieruit af, over belangrijke kwesties wordt geleverd.