maandag 29 december 2014

facebookbericht 691


Bart Caron, ik ben het met je eens, maar kun je voor de duidelijkheid eens definiëren wat je onder 'goed leven' verstaat (je plaatst het zelf tussen aanhalingstekens)? Er is trouwens nog iets wat niet gedefinieerd wordt: 'sterke' en 'zwakkere' mensen. In het licht waarvan sterk en zwak? Voor mij zijn dit vragen om aan het denken te gaan.