maandag 16 juni 2014

tour 63 / driekleur 149
2 mei 2014


dag 4.7

Slachtoffers van de oorlog die het verkeer is: bruine en zwarte slakken, wat niet hoeft te verbazen. (Het Franse woord voor naaktslak is: limace.)


Een paar egels, een vos, een verpletterde vuursalamander (blijven enkele zwarte en gele vlekken van over).

Biodiversiteit en driekleur: rode wouw, Vlaamse gaai, geelgors, vele rondcirkelende en biddende roofvogels (buizerd, arend, wouw, torenvalk), zwarte kraaien.

Bij de niet-gereglementeerde viervoeters: tot nu toe enkel een wezel die over de straat de berm in roeft.

En dan de flora (enkel de bloeiende): gele rolklaver, paarden- en boterbloemen, kaasjeskruid, hondsdraf, muur, silene en tal van andere soorten. Ook heel veel soorten die ik al voorbijfietsend niet weet te determineren. In een vochtige weide meende ik orchideeën te zien staan.