zondag 29 juni 2014

wolkenwolkenfragmenten uit Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray

1100
‘Wat afschuwelijk onrechtvaardig van je!’ riep Lord Henry uit, terwijl hij zijn hoed achterover zette en omhoog keek naar de kleine wolken die, als gerafelde strengen witte zijde, door de turkooizen koepel van de zomerhemel dreven. (14)

1101
Er klonk een geritsel van kwetterende mussen in de groene geverniste bladeren van de klimop, en de blauwe wolkenschaduwen joegen elkaar als zwaluwen over het gras na. (19)

1102
Onbewolkt en door een enkele ster doorboord, glansde een kopergroene hemel door de ramen. (145)

1103
De maan hing laag aan de hemel als een bleke schedel. Van tijd tot tijd strekte een grote misvormde wolk er een lange arm over uit en bedekte haar. (210)