donderdag 12 juni 2014

wolken 1061-1063Wolkenfragmenten uit Robert Walser, De vrouw op het balkon en andere prozastukjes

1061
Grauwe wolken lagen op de bergen alsof ze daar uitrustten. (51)

1062
Geboren om in dromen en hersenspinsels rond te dolen en in de armen van de natuur te hangen, dagen en nachten onder trouwhartige dichtbebladerde bomen met verzaligend dichten door te brengen, zich met de bergweiden en hun bloemen te vermaken, hoog de hemel in te kijken en de goddelijk gelaten gang van de wolken te aanschouwen – betrad hij nu de keurige burgerlijke bekrompenheid van een welgesteld privéhuis en aanvaardde de voor zijn weerspannige krachten vreselijke verplichting zich netjes, verstandig en beschaafd te gedragen. (73)

1063
Aan de hemel wandelden glimlachende wolkjes. (122)