dinsdag 24 juni 2014

facebookbericht 579(…) vind je Een circusjongen werkelijk Reves top? Dan kan ik het voor een keer toch niet echt helemaal met je eens zijn, vrees ik. Boslowits/Werther Nieland en Op weg naar het einde en uiteraard De avonden (waarvan een door de auteur gesigneerd exemplaar in mijn bezit is – maar dat is uiteraard geen léésexemplaar, al is het nu ook weer niet zo dat ik er elke avond een kaars voor brand) komen wat mij betreft meer in aanmerking voor een eervolle vermelding. En de eerste bladzijden van Bezorgde ouders, over de katholieke vogel de kraai. En ken je het verhaal van Eendje Kwak? Ik heb me trouwens al een paar keer afgevraagd wat er van die hele Reve binnen zeg een jaar of tien nog zal overblijven. Ik telde onlangs het aantal boeken dat ik van hem bezit en kwam tot de angstverwekkende vaststelling dat het er vierenveertig zijn. Vierenveertig, dat is evenveel als de leeftijd van Jezus Christus plus elf, wat dan weer iets met het Nederlands elftal moet te maken hebben, dat kan niet anders.