woensdag 18 juni 2014

facebookbericht 577ze hebben de voetbal van den arbeider afgepakt. Ik heb nog matchen bijgewoond van voor de businessseats en de zitplaatsen en dat was echt een hechte, klassendoorbrekende, volkse bedoening. Ik heb niet de indruk dat Jan met de Pet daar nu nog vaak komt. Ik kom er ook niet meer.

*

En wat dat roken betreft: de grote zuivering zal maar ophouden als iedereen zich thuis voor zijn scherm zit te bezatten, vol te proppen met chips en witte lijnen scoort. Er is al veel sociaals naar de kloten gegaan met dat verdomde rookverbod. Eerst de horeca, nu de publieke ruimte. Maar naar de geestelijke gezondheid van de mensen kijkt men minder om.

*

Oké met dat uit de handel halen van tabakswaar. Maar zolang je het in de handel laat, moet je de mensen die zich er op volstrekt legale wijze mee bevoorraden niet koeioneren. Want dat is het. En ja, passief roken in openlucht... Ik wil niet weten wat iedereen die zich buiten begeeft, bijvoorbeeld om naar het voetbalstadion te gaan, inhaleert. Gratis ende voor nix. Ik 'persoonlijk' vind de blootstelling aan luide muziek in het stadion, of het verachtelijke gebrek aan clubloyaliteit van veel te dure spelers met sjakosjen veel schadelijker voor het algemene welbevinden. Maar dat is natuurlijk ouderwetse om niet te zeggen reactionaire praat.

*

met luide muziek en nieuwe mores bij de spelers heb ik het uiteraard niet over de fysieke gezondheid maar over het 'algemeen welbevinden' waarmee ik vage dingen als sfeer, ambiance, convivialiteit bedoel

*

David, je tussen haakjes '(al wil ik niemand het recht ontzeggen om in zijn eigen ongeluk te lopen, zeker wanneer dit enig genot verschaft)' is voor mij essentieel. Tuurlijk is roken schadelijk, ik ben niet in die mate achterlijk dat ik dat niet zou beseffen. Maar je mag mensen nooit het recht ontzeggen zichzelf schade te berokkenen. Ik denk dat dat een essentieel (en zeer gezond!) psychisch mechanisme is. Roken en drugs en alles wat genot verschaft en meestal schadelijk is (vreemde beschikking van de voorzienigheid vind ik dat) hebben altijd al bestaan, in alle culturen. Onze cultuur moet een van de eerste zijn die zich bekommert om de collateral damage van dergelijke genotspraktijken. Dat zal met plaatsgebrek te maken hebben, met het feit dat we met te veel zijn, met het feit dat we elkaar op talloos veel manieren overlast berokkenen - en roken is maar een van die manieren.

*

Je hebt gelijk, David: de persoonlijke vrijheid eindigt daar waar de vrijheid van een ander in het gedrang komt. Daar is geen speld tussen te krijgen. Mijn onvrede heeft te maken met nostalgie en afkeer van regulitis.