zaterdag 15 maart 2014

facebookbericht 545Die dingen van Judd zijn helemaal niet betekenisloos, en zeker ook niet onmenselijk. Het gaat om verwijzingen naar functie en impliciet naar onze beheptheid om overal een functie in te zien. Het gaat over ritme, kleur, ordening. Het organiseren en leefbaar maken van ruimte... Uiteraard helpt het die dingen herhaaldelijk te zien. Sterk is dan wat steeds beter wordt. Maar de waarde ervan kan zeker ook al bij een eerste aanschouwing of ervaring klaarblijkelijk zijn. Die indruk had ik vanmiddag: van alles wat ik er zag (FRAC Duinkerke) waren die twee werken van Judd ('cd-rek' en vier houten stoelen) wellicht het meest indruk-wekkend.

*

Ik ben inderdaad niet erg bedreven in de highbrow-pomo-discoursen à la De Witte Raaf en zo. Heb die uit luiheid maar ook vanwege een soort van argwaan van me afgeschoven. Ik kijk onbevangen naar die dingen. Ik maak me sterk dat mijn blik weinig verschilt van die van iemand die die dingen voor het eerst in de jaren zestig zag. De enige voorvorming die ik heb is die van de dilettant die een paar jaar getekend en geschilderd heeft.

*

Hoe dan ook heb ik de indruk dat de receptie van Judd niet vrij is van mystificatie. Maar dat heb je eigenlijk met alle kunstenaars die er toe doen, dus lijkt mij dat geen bezwaar. Iemand die niets uitlokt, is de mystificatie niet waard, in zekere zin. Maar bij het kijken en ervaren moet je er wel altijd rekening mee houden; je moet er de mystificatie van af trekken, als het ware, en dan zien wat er overblijft. En bij mij gaat het dan altijd om vorm, 'plastische' eigenschappen, hoe het zich tot het vlak (schilderij) of de ruimte (sculptuur) verhoudt. Ritme, kleur... En in het geval van Judd: zeker ook de relatie met de architectuur. Dan spreek je van een samenspel. Je kunt een Judd eigenlijk niet geïsoleerd bekijken. Je ziet altijd een Judd + omgeving, lijkt me.