vrijdag 7 maart 2014

facebookbericht 538Het wufte salonanarchisme van de heer Camps heeft mij nooit kunnen overtuigen, maar dat heeft wellicht vooral met zijn amechtige schrijfstijl en zijn persistent gecabotineer te maken en dat is een kwestie van persoonlijke smaak.