zaterdag 15 maart 2014

facebookbericht 544

Elke claim van de bedrijfswereld, dat hij zich door ethische motieven laat leiden, is een cosmetische operatie. De basislijn is: economie is per definitie onethisch; geen winst zonder diefstal. Mede dankzij idealisten-tegen-wil-en-dank als Bart Staes wordt dit steeds zichtbaarder. Vraag is of de politiek daar nog iets aan kan veranderen. We leven in een totalitair systeem waarin enkelingen de levens van tallozen bepalen en zijn veel te laat uit onze naïeve droom, dat we met behulp van democratie de wereld in de juiste richting zullen duwen, ontwaakt.