zaterdag 8 maart 2014

facebookbericht 539

Ja, mijn ouders trokken ook naar Sluis. We smeerden onze boterhammen met boter uit Sluis en strooiden daar muizenstrontjes uit Sluis over uit. Mijn vader rookte sigaren uit Sluis. De speelgoedautootjes waren er goedkoper. En de echte benzine ook. En er was nog iets anders wat vakkundig verborgen werd gehouden en waar ik geen weet van had maar waar mijn ouders met de buren, met wie zij soms zonder ons naar Sluis gingen, geheimzinnig en lacherig over deden, en des te lacheriger naarmate het peil in de jeneverfles uit Sluis zakte.