zondag 1 augustus 2004

Uit het nieuws

De club van rijke landen heeft beslist dat 'op termijn' de invoersubsidies voor landbouwproducten moet worden afgeschaft. Dat is: het protectionisme ten voordele van de eigen landbouwers afschaffen. Of dan toch minstens afbouwen. 'Onze' Boerenbond is tegen. Natuurlijk is ze tegen. Maar voor het eerst ziet ze dat haar tegenstanders een internationale gedaante hebben aangenomen. 'Canada moet', en 'de Verenigde Staten moeten'. Ecologie en wereldwelzijn zijn geen zaken die rond de kerktoren worden geregeld, in rokerige zaaltjes boven het middenstandscafé of, onder leiding van de katholieke burgemeester, in de pastorie.