donderdag 12 augustus 2004

Fotografie (1)

EXPERIMENT
http://www.photoblog.be/photoblog.php?nickname=pascaldigital&action=view&id=454776
‘Leuk experiment’, zegt DdV in zijn commentaar op mijn ‘Little soldier’. Waarom noemt hij het een experiment? Omdat hij denkt dat ik dat soldaatje daar zelf heb geplaatst? Dat is maar half de waarheid. Eigenlijk lag het op die plaats op z’n rug. Ik heb het rechtgezet. Eerlijk gezegd, ik zou nooit op het idee zijn gekomen om daar een soldaatje te plaatsen. Iemand anders is mij voor geweest. Het is maar doordat het speelgoedsoldaatje er al aanwezig was, dat het contrast tussen dat figuurtje en zijn kleur en de, in vergelijking, monumentale architectuur me zo opviel.
Of bedoelt DdV iets anders? Gebruikt hij het woord ‘experiment’ in een veel neutralere zin? Zoals hij bijvoorbeeld ‘studie’ of ‘oefening’ of, nog neutraler, ‘foto’ had kunnen zeggen? Dat valt niet uit te sluiten. Natuurlijk is elke foto in zekere zin een experiment. Ik bedoel toch: een bepaald soort foto’s, foto’s die nadrukkelijk foto willen zijn en in elk geval meer dan, bijvoorbeeld, een kiekje. Zo’n foto’s zijn altijd experimenten omdat er altijd iets wordt uitgetest. Namelijk of de eigen blik overkomt bij een ander.