dinsdag 31 augustus 2004

Mijn woordenboek (20)

AANKONDIGEN
Vermijd zoveel mogelijk een resultaat van je werkzaamheden in het vooruitzicht te stellen. Er kan zoveel gebeuren… Een aankondiging is vaak een vruchteloos aangewend lapmiddel om zichzelf alsnog tot grootse prestaties te dwingen. Die negatieve connotatie van overmoed straalt hoe dan ook altijd ook een beetje af op het aankondigen van iets heuglijks, een huwelijk bijvoorbeeld. Over het trotse en blije ‘Wij gaan trouwen’ hangt altijd een schaduw. Wie de aankondiging ontvangt zíet die schaduw, voelt iets van meewarigheid, maar besluit solidair alleen maar oog te hebben voor de glans en schittering die de aankondiging fier en onbezonnen uitstraalt.