maandag 9 augustus 2004

Mijn woordenboek (16)

AANKIJKEN
‘Kijk me aan’, zegt ze. Je probeerde net haar blik te ontwijken. Maar zij wil niet dat je ontwijkt, zij wil dat je incasseert. Je krijgt de volle laag, er valt niet aan te ontkomen. Naar je schoenen of je buikje kijken is: schuld bekennen. Je kijkt haar aan. Dat wil zeggen: je kijkt haar in de ogen. Je werpt alle bescherming af, je bent moedig, je aanvaardt het leven en daarmee ook je eigen onvolkomenheid.
*
‘Kijk me aan’, zeg je. Ze opent haar ogen. Wat zie je? Niets. Je voelt hoe een leegte zich opent en jou meesleurt. En je beseft: precies die leegte wil ik. En ik wil ook voor haar die leegte zijn. Zolang zij haar ogen gesloten hield stond je nog voor een afgrond. Nu is de bevrijdende stap gezet. Je valt samen.