dinsdag 31 augustus 2004

Filedeuntje

De huisstijl van VRT-Radio 1 is omgeturnd. Flashy jingles die zo uit een loungebar lijken geplukt, moeten ons vlotjes door de dag helpen en ons vooral niet de indruk geven dat we actief aan het luisteren zijn. Zelfs achter de oeverloze opsommingen van files in het verkeer, de zogenaamde ‘Verkeersinformatie’, zit nu een deuntje. Wat daarvan de bedoeling is mag Joost weten, maar op de een of andere manier stemt het mij onbehaaglijk. Op een later nog door cultuurfilosofen te duiden, redelijk onsubtiele manier wordt hier de verkeersellende genormaliseerd, geïnstitutionaliseerd zelfs. (Ik weet het, dit klinkt te zwaar voor wat het maar is, maar men dient alert te blijven, ook – vooral – bij de kleine dingen.)