donderdag 19 augustus 2004

Anticiperen

Een lectuurprogramma opstellen. Een lijst van, zeggen schrijven, honderd boeken die je zeker nog wil lezen. Of tweehonderd. Of duizend. Het aantal bladzijden van die boeken optellen. Berekenen – à 30, 40, 50 bladzijden per dag – hoeveel jaren je zal nodig hebben om dit programma tot een goed einde te brengen. Een schatting maken – pessimistisch, realistisch, optimistisch – van je eigen levensverwachting, dat wil zeggen: het aantal jaren dat je nog denkt, hoopt, verwacht te zullen leven. Nagaan in hoeverre het lectuurprogramma met die schatting in overeenstemming te brengen is. Daar al dan niet tevreden over zijn. De onvermijdelijke bespiegelingen over de zin van dit alles niet uit de weg gaan. Na deze hele oefening nagaan wat er in de bibliotheek ongelezen achterblijft. Je afvragen of je daar beter niet anticiperend wat aan doet. Je afvragen wàt je daar eventueel anticiperend aan zou kunnen doen. Je afvragen…