zaterdag 16 mei 2015

los ingeslagen 224


(6 oktober 2001)

We installeren ons, zoals op zondagavond gebruikelijk is, met de kinderen en wat sandwiches en kaas voor de televisie. Eerst is er ‘In de gloria’. Na het nieuws verwachten we het nieuwe amusementsprogramma van Mark Uytterhoeven. Maar dat komt er niet, er is breaking news, zoals CNN het zo hatelijk formuleert: de Amerikaanse (en Britse!) bombardementen op Afghanistan zijn begonnen en uit talrijke westerse hoofdsteden weerklinkt instemmend gemompel. Wat gebeurt er eigenlijk? Een obscure bommenmaker – Osama bin Laden – wordt uitgeschakeld, en samen met hem eventueel ook een pervers fundamentalistisch regime, en dat is op zich verdedigbaar. Maar aan de botsing tussen beschavingen, en tussen waarden, wordt natuurlijk niet verholpen. De wereld is op dit ogenblik een kruitvat, en de lont is aan het branden. De vraag is of men, ondanks alle inspanningen die daartoe in de voorbije weken zijn geleverd, zal kunnen vermijden dat dit hele conflict ontaardt in een clash tussen het kapitalistische Westen en de islam waarbij inderdaad de vraag zal worden uitgespeeld welke van de twee de ‘superieure’ waarden in huis heeft (en met de nog onvolgroeide beweging van het antiglobalisme daartussenin, ongemakkelijk balancerend). Als dat zo zou zijn, dan zijn we ver van huis en durf ik niet te voorspellen hoe de wereld, en ons dagelijks leven, er binnen een jaar zal uitzien.