maandag 11 mei 2015

reactieZou de dood een analfabeet zijn?

Of kan hij geen Latijn lezen?
Terwijl het toch een dode taal is.

Zelfs in deze pompeuze ruimte
en funeste omstandigheden,
weeft u humor doorheen je 'beeldspraak'.

Voorwaar ik zeg u: u heeft een 'derde oog'.

Ego te absolvo ...