donderdag 28 mei 2015

& 13


AANHANG

Democratie heeft niet alleen met politiek te maken. Veel meer domeinen van het dagelijkse leven zijn ervan doordrongen. Parkeren bijvoorbeeld. Als het op parkeren op openbaar terrein aankomt, kunnen de autobestuurders gelijke rechten laten gelden. Mits ze allen ook dezelfde spelregels naleven. En zich sociaal opstellen. Zo neemt men geen twee plaatsen in als het met één kan; uw buren zullen uw stuurvaardigheid op prijs stellen. Democratisch is ook het feit dat, wanneer alle plaatsen bezet zijn, alle zoekenden in gelijke mate worden getroffen.

Verkiezingskandidaten aanvaarden - per definitie - de democratische spelregels van de politiek. Het is dus vreemd dat zij in hun parkeergedrag minder blijk geven van hun democratische gezindheid. Zij laten, soms meer dan twee weken aan een stuk, hun met affiches beplakte aanhangwagentjes achter op publieke parkeerplaatsen. Op de altijd volle parking voor het station bij voorbeeld. Daardoor moeten de kiezers die zij proberen te overtuigen ergens anders hun wagen zien kwijt te geraken.

De boodschappen op deze asociaal geparkeerde aanhangwagentjes klinken bijgevolg wat hol. Iets zegt mij dat deze kandidaten er niet voor terugschrikken ook hun kruiwagens naar eigen goeddunken te "parkeren".

Overigens wordt de betekenis van het woord "aanhangwagen" tijdens elke verkiezingsperiode opgefrist: aanhangwagens worden gebruikt om de aanhang te vergroten.

Verschenen in De Standaard van 20 mei 1995