woensdag 6 mei 2015

facebookbericht 751Terroristische aanslagen verijdeld? Bah neen. Die para's die daar op de stoep staan te blinken en tegen iedereen vriendelijk goeiedag zeggen, in beide landstalen, ja, die verijdelen. Ze verijdelen met de minuut. Ze gloriëren. Het worden echte ijdeltuiten, met hun gepoetste kistjes en blinkende mitraillettes.