zondag 17 mei 2015

surf je suf 38


150509

Ramsy Nasr over de nevenwerkingen van het rendementsdenken:


150511

Staatsveiligheid bedient zich van leugens om ons in het gareel te houden:


Het belang van Jef Geeraerts:


150512

Jan De Zutter over de Vlaamse 'grondstroom':

Jan Jambon maakt een communautaire bocht:


150513

David Sinardet over partijdotaties:

De minister van Armoedebestrijding weet niet wat structurele armoedebestrijding is:


150515

Lieven de Cauter over het wetenschapsfundamentalisme van de pleitbezorgers van ggo-gewassen: